Objavljena Lista odabranih prijavitelja za CEKOM

Search form

Objavljena Lista odabranih prijavitelja za CEKOM

Na mrežnoj stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova objavljena je Lista odabranih prijavitelja koji se imaju pravo prijaviti na Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava "Podrška razvoju centara kompetencija". Na listi se nalazi 34 prijavitelja koji imaju pravo na prijavu, a kojima će biti na raspolaganju 105 milijuna eura (najviše 15 milijuna po prijavitelju). Poziv se financira putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Tematskog cilja 1 Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, Investicijskog prioriteta 1.b., Specifičnog cilja 1.b.2. Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja. Cilj je povezati znanost i gospodarstvo odnosno primijeniti znanstvene spoznaje u industrijskom sektoru. 

Slika: Google Images