Objavljena nova pitanja i odgovori iz natječaja "Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada"

Search form

Objavljena nova pitanja i odgovori iz natječaja "Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada"

U sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom "Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada" objavljen je drugi krug odgovora na pitanja potencijalnih prijavitelja na natječaj i ostalih zainteresiranih sudionika. Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u kontekstu znanstvene izvrsnosti te jačanje njihovih kompetencija u području istraživanja i razvoja. Rok za prijavu na natječaj je 31. listopada 2014. godine, a prihvatljivi su prijavitelji:
 
  • Javna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
  • Javne znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske 
Odgovori na pitanja dostupni su u kategoriji "Dokumenti" na linku natječaja. 


Slika: Google Images