Objavljena pitanja i odgovori iz natječaja "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3"

Search form

Objavljena pitanja i odgovori iz natječaja "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3"

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3" objavljena su peta po redu pitanja i odgovori potencijalnih prijavitelja. Odgovori na pitanja dostupni su u kategoriji "Dokumentacija" za svaki od natječaja. Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest unaprijediti mogućnosti zapošljavanja pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga, a rok prijave projekata je 19. rujna 2014. godine.