Objavljene izmjene u natječajima iz Europskog socijalnog fonda

Search form

Objavljene izmjene u natječajima iz Europskog socijalnog fonda

U sklopu objavljenih natječaja iz Europskog socijalnog fonda, objavljene su izmjene pojedinih kategorija (prihvatljivi prijavitelji, prihvatljivi partneri, rok prijave, predaja prijave). Izmjene se odnose na natječaje: 

Više o izmjenama saznajte u kategoriji "Dokumentacija" u svakom od natječaja. 

Slika: Google Images