Obrazovanje i osposobljavanje: osnovne i digitalne vještine važne za obrazovanje, rad i život

Search form

Obrazovanje i osposobljavanje: osnovne i digitalne vještine važne za obrazovanje, rad i život

Europska komisija danas je objavila svoj godišnji Pregled obrazovanja i osposobljavanja. U njemu se analizira razvoj obrazovanja i osposobljavanja u EU-u i državama članicama, a ove je godine posebno usmjeren na poučavanje i učenje u digitalnom dobu. Tijekom krize koju je uzrokovao koronavirus postalo je očito da su digitalna rješenja vrlo važna za poučavanje i učenje i da u tom području ima nedostataka. Izvješće će biti predstavljeno danas na digitalnom obrazovnom hakatonu.

U Pregledu obrazovanja i osposobljavanja analiziraju se glavni izazovi za europske obrazovne sustave i predstavljaju politike za prilagodbu tih sustava društvenim potrebama i potrebama tržišta rada. Izvješće sadržava usporedbu među zemljama i 27 detaljnih izvješća za svaku zemlju.

Slika: Google Images