Obustava ESF Poziva ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II'' - Skupina 2 - Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika

Search form

Obustava ESF Poziva ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II'' - Skupina 2 - Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika

esf
Dana 6. srpnja 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ obustavlja ESF Poziv ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II'' i to za Skupinu 2 - Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, u periodu od 6. srpnja 2018. u 12:00 sati, pa sve do 30. rujna 2018. godine do 24:00 sata.

Kako je propisano točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnu 105% ukupno raspoloživog iznosa unutar pojedine Skupine. Kako su zaprimljeni projektni prijedlozi u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegli 105% ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za Skupinu 2, isti se obustavlja počevši od 6. srpnja 2018. u 12:00, pa do kraja dana 30. rujna 2018. godine.

Slika: Google Images
Izvor: mdomsp.hr