Obustava ESF poziva - ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II''

Search form

Obustava ESF poziva - ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II''

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ je 17. listopada 2018. godine  obustavilo ESF Poziv ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II'' i to za Skupinu 1 - Pružanje usluge osobne asistencije, u periodu od 17. listopada 2018. u 17:00 sati, pa sve do 31. prosinca 2018. godine do 24:00 sata budući da su zaprimljeni projektni prijedlozi dosegli 105% ukupno raspoloživog iznosa unutar  Skupine I. 
Po okončanju postupka dodjele za sve zaprimljene projektne prijedloge donijet će se odluka o daljnjem tijeku ovog Poziva uvažavajući sve okolnosti odnosno broj projektnih prijedloga koji neće biti obuhvaćeni financijskom omotnicom, interesu drugih potencijalnih prijavitelja te raspoloživosti sredstava unutar pojedinih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“. 

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv za Skupinu 1 obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave Poziva nije moguće postavljanje pitanja vezane uz uvjete natječaja odnosno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije dužno za vrijeme obustave odgovarati na iste. 

Slika: Google Images