Obustava zaprimanja projektnih prijedloga za Grupu 5 – Vukovar unutar Poziva “Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“

Search form

Obustava zaprimanja projektnih prijedloga za Grupu 5 – Vukovar unutar Poziva “Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“

Dana 27. rujna 2018. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Grupu 5 – Vukovar u okviru otvorenog trajnog poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“ (UP.02.1.2.01) objavljuje obustavu zaprimanja projektnih prijedloga za Grupu 5 – Vukovar navedenog Poziva.

Obzirom da zaprimljeni projektni prijedlozi za Grupu 5 – Vukovar iznosima dosežu 105% ukupno raspoloživih sredstava predviđenih za Grupu 5 – Vukovar, Ministarstvo je sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, obustavilo Grupu 5 – Vukovar predmetnog poziva u periodu od dana 27. rujna 2018. godine u 16:00 sati do kraja dana 27. prosinca 2018. godine (uključujući cijeli taj dan).

Svi projektni prijedlozi predani unutar navedenog razdoblja trajanja obustave Grupe 5 – Vukovar neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja iste.

Slika: Google Images
Izvor: esf.hr