Obzor Europa; otvoreni poziv za iskaz interesa

Search form

Obzor Europa; otvoreni poziv za iskaz interesa

U okviru procesa strateškog planiranja budućeg okvirnog programa EU za financiranje istraživanja i inovacija Obzor Europa (Horizon Europe) uvodi se značajna novina vezana za pokretanje misija.

Komisija nastoji pokrenuti manji broj misija s konkretnim ciljevima koji će biti zajednički osmišljeni angažmanom predstavnika Komisije, predstavnika država članica te neovisnih stručnjaka i relevantnih dionika. Misije bi trebale imati jasnu dodanu vrijednost EU-a i doprinijeti postizanju prioriteta Unije, ambiciozne i inspirativne, jasnog smjera, ciljane, mjerljive i vremenski ograničene, usredotočene na ambiciozne, ali realistične aktivnosti istraživanja i inovacija široke društvene i ekonomske važnosti.

Rok za prijavu je 11. lipnja 2019.

Slika: Google Images