Odabrana 24 projekta u okviru prvog Poziva programa Interreg IPA CBC Hrvatska - Srbija 2014.-2020.

Search form

Odabrana 24 projekta u okviru prvog Poziva programa Interreg IPA CBC Hrvatska - Srbija 2014.-2020.

Zajednički odbor za praćenje odabrao je 24 projekta koji će se financirati u okviru Interreg IPA CBC programa Hrvatske i Srbije 2014.-2020. Od ukupno 127 prijavljenih projekata u eMS sustavu, njih 24 su odabrana kao najkvalitetnija i za njih su izdvojena programska sredstva. Analizom prioritetnih osi najviše je prijava (41) zaprimljeno za prioritetnu os 2 "Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti", a potom slijede prijave u okviru prioritetne osi 3 "Doprinošenje razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baština" s 35 prijava. Republika Hrvatska je vodeći partner na 14 od ukupno 24 odabrana projekta, a više informacija o odabranim projektima možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/ZgPaIj.


Slika: Google Images
Izvor: https://goo.gl/7RJylv