Odabrane škole za sudjelovanje u projektu „U školi otvorene kohezije“

Search form

Odabrane škole za sudjelovanje u projektu „U školi otvorene kohezije“

Hrvatska je odabrana kao jedna od članica EU-a u kojoj će se provoditi Pilot projekt „U školi otvorene kohezije – At the School of Open Cohesion, ASOC“. Riječ je o interdisciplinarnom obrazovnom programu prikladnom za sve srednje škole čiji je cilj učenicima približiti i promicati građanski nadzor nad javnim financijama, odnosno potaknuti ih da se uključe u praćenje ulaganja kroz kohezijsku politiku Europske unije korištenjem javnih otvorenih podataka i informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Projektne aktivnosti za sve uključene države članice centralizirano provodi Europska komisija, a Pilot projekt u Republici Hrvatskoj provodi i koordinira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Više informacija kao i popis odabranih škola dostupno je putem sljedeće poveznice.

Slika: Google Images