Odgoda roka za prijave KA1 i KA3 projekata!

Search form

Odgoda roka za prijave KA1 i KA3 projekata!

mobilnost mladih, europska komisija
Zbog tehničkih problema s obrascima, Europska komisija pomaknula rok prijave za KA105 Mobilnost mladih i KA347 Sastanci mladih i donositelja odluka.
 
Krajnji je rok za prijavu KA105 i KA347 projekata 6.10.2017. u 12:00 sati.

Slika: Google Images