Odgovor na koronavirus: Tržišta kapitala u službi oporavka Europe

Search form

Odgovor na koronavirus: Tržišta kapitala u službi oporavka Europe

Europska komisija donijela je danas paket o oporavku za tržišta kapitala koji je dio njezine opće strategije oporavka nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19. Komisija je 28. travnja već predložila Paket mjera o bankarstvu kako bi se bankama olakšalo kreditiranje kućanstava i poduzeća u cijeloj Uniji. Današnje bi mjere trebale tržištima kapitala olakšati pružanje potpore europskim poduzetnicima radi oporavka nakon krize. Predlažu se ciljane izmjene propisa o tržištima kapitala da se potaknu intenzivnija ulaganja u gospodarstvo, omogući brza dokapitalizacija trgovačkih društava i poveća kapacitet banaka za financiranje oporavka.

Više informacija ovdje.


Slika: Google Images