Odluka o dodjeli financijske potpore prijaviteljima projekata iz područja Informiranja o EU

Search form

Odluka o dodjeli financijske potpore prijaviteljima projekata iz područja Informiranja o EU

Slijedom provedenog postupka javnog natječaja za prijavu projekata udruga iz područja Informiranja o EU, a u svrhu ostvarenja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću u Državnom proračunu, sredstva se raspoređuju za financiranje projekata koji će informirati i educirati djecu i mlade o različitim aspektima članstva u EU, s naglaskom na hrvatsko presjedanje Vijećem EU-a.

Odluka o financiranju dostupna je na sljedećoj poveznici.

Slika: Google Images
Izvor: mvep.hr