Odluka o dodjeli sredstava za 26 projekata iz akvakulture u okviru Europskog fonda za ribarstvo

Search form

Odluka o dodjeli sredstava za 26 projekata iz akvakulture u okviru Europskog fonda za ribarstvo

Nakon provedenog natječaja mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi" iz Europskog fonda za ribarstvo, donjeta je Odluka o dodjeli sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za 26 korisnika te time iskoristila 100% sredstava iz ukupne raspoložive omotnice za navedenu mjeru. Sredstva potpore iznose ukupno 5.010.000,00 €. Natječaj je proveden temeljem Operativnog programa za ribarstvo 2007.-2013. 

Riječ je o projektima u okviru kojih se ulaže u komercijalnu proizvodnju akvatičnih organizama namijenjenih prehrani ljudi, zatim projektima izgradnje i opremanja mrijestilišta i uzgajališta te objekata za maloprodaju, vodne građevine, otpremne centre, centre za pročišćavanje školjkaša, ulaganje u specijalizirana vozila, servisna plovila, teglenice, plutajuće objekte, pontone i radne strojeve. Krajnji cilj ove mjere je modernizacija postojećih uzgojnih kapaciteta u akvakulturi na način da se istovremeno unaprijedi profitabilnost sektora, ali i ispune zahtjevi očuvanja okoliša.

Slika: Google Images