Odluka o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija visokog obrazovanja“

Search form

Odluka o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija visokog obrazovanja“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.1.1.02. Internacionalizacija visokog obrazovanja te donijelo Odluku o financiranju trideset projekata u ukupnome iznosu od 50.000.000,00 kuna.

Ovaj poziv provodi se u sklopu Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskoga prioriteta 10.2. Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja te pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebno za skupine u nepovoljnom položaju, Specifičnoga cilja 10.2.1. Poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja, Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“ Europskoga socijalnog fonda.

Slika: Google Images
Izvor: mzo.hr