Odluka o povećanju alokacije Poziva ''Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona''

Search form

Odluka o povećanju alokacije Poziva ''Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona''

Dana 21. travnja 2017. godine objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga“ Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ (KK.03.2.1.15) u postupku dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu otvorenog trajnog poziva s krajnjim rokom za dostavu projektnih prijedloga do 22. rujna 2017. godine, u okviru kojeg je za financiranje aktivnosti predmetnog poziva bio predviđen ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava od 76.000.000,00 kuna.

Sukladno odobrenju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkog tijela u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020., ovom se Odlukom povećava iznos dostupnih financijskih sredstava za financiranje aktivnosti Poziva na dostavu projektnih prijedloga ''Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona'' (KK.03.1.2.03.) u iznosu od dodatnih 198.651.418,00 kuna, odnosno iznos raspoloživih bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti predmetnog poziva povećava se sa 76.000.000,00  kuna na iznos od ukupno 274.651.418,00 kuna.

Slika: Google Images
Izvor: mingo.hr