Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2013. godinu

Search form

Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2013. godinu

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva na području jedinica lokalne samouprave Ministarstvo je donijelo Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2013. godinu, a to su sve aktivnosti koje će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga i to naročito:
• Izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
• Izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;
• Nabavka opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.
Maksimalna sredstva pojedinoj jedinici lokalne samouprave iznose do najviše 150.000,00 kuna.
Izvor: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=13962
Slika: google images