Odobrena je 21 prijava za sufinanciranje EU projekata

Search form

Odobrena je 21 prijava za sufinanciranje EU projekata

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu, donesena je prva Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 394.526,67 eura i 41.125,72 kuna. Iznosi i postoci dodijeljeni organizacijama civilnoga društva navedeni su u Odluci.

Slika: Google Images