Odobrene 22 prijave za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Search form

Odobrene 22 prijave za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu, donesena je četvrta Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2020. godinu.
 
Prijave za sufinanciranje su podnesene u razdoblju 29. kolovoza do 30. listopada 2020., a udovoljavaju Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 208.594,94 eura i 72.839,05 kuna. Iznosi i postoci dodijeljeni organizacijama civilnoga društva navedeni su u Odluci.

Slika: Google Images