Odobreni „Standard“ projekti u okviru 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska

Search form

Odobreni „Standard“ projekti u okviru 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska

Na 5. sjednici Odbora za praćenje (OzP) programa Interreg V-A Italija-Hrvatska uvjetno je odobreno 50 „Standard“ projekata prijavljenih u okviru 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Članovi OzP-a donijeli su odluku o povećanju iznosa alociranog za Standard projekte za 34,4 milijuna eura iz EFRR-a, s čime je za Standard projekte povećana alokacija te ukupno odobreno više od 101 milijuna eura.

  • U okviru prioritetne osi 1 odobreno je 8 projekata ukupne vrijednosti od oko 16 milijuna eura.
  • U okviru prioritetne osi 2 odobreno je 10 projekata ukupne vrijednosti od oko 19 milijuna eura.
  • U okviru prioritetne osi 3 odobrena su 22 projekta ukupne vrijednosti od oko 45 milijuna eura.
  • U okviru prioritetne osi 4 odobreno je 10 projekata ukupne vrijednosti od oko 21 milijun eura.
Više informacija kao i rang liste projekata po prioritetnim osima možete pronaći na stranici programa.

Slika: Google Images