Odobreno 27 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Search form

Odobreno 27 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

ured za udruge
Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu, donesena je četvrta Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu.
 
Prijave za sufinanciranje su podnesene u razdoblju od 15. rujna do 1. prosinca 2017. godine, a udovoljavaju Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 160.918,27 eura i 31.634,29 kuna. Iznosi i postoci dodijeljeni organizacijama civilnoga društva navedeni su u Odluci.

Slika: Google Images