Odobreno financiranje europskih programa za satelitsku navigaciju do 2020. godine

Search form

Odobreno financiranje europskih programa za satelitsku navigaciju do 2020. godine

Europska komisija pozdravila je suglasnost Europskog parlamenta o financiranju i upravljanju dvaju europskih programa za satelitsku navigaciju - Galileo i EGNOS, u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Njihov ukupni proračun od 7 milijardi eura koristiti će se za završetak satelitske infrastrukture, operacije, zamjenske aktivnosti, te razvoj temeljnih elemenata kao što što su čipsetovi ili prijamnici. Odgovornost za programe i njihov napredak biti će u nadležnosti Europske komisije, dok će GNSS agencija preuzeti njihovo operativno upravljanje, a Europska svemirska agencija ostati će odgovorna za razvoj programa Galileo. 
Od sada pa sve do 2020 godine, Europska unija potrošiti će ukupno 7 milijardi eura za satelitsku navigaciju, dok će nezavisna istraživanja iz programa Galileo stvoriti dodatnih 90 milijardi eura za ekonomiju Europske unije tijekom prvih 20 godina svoga rada. 

Slika: google images