Odobreno financiranje programa u području pravosuđa u razdoblju od 2014. do 2020.

Search form

Odobreno financiranje programa u području pravosuđa u razdoblju od 2014. do 2020.

Odbor stalnih predstavnika odobrio je sporazum s Europskim parlamentom o financiranju dva programa u području pravosuđa u okviru višegodišnjeg proračuna od 2014. do 2020. godine. U studenome 2011. godine, Europska komisija predložila je Pravilnik o osnivanju Programa za prava, jednakost i državljanstvo, te Okvirnog programa temeljnih prava i pravosuđa. Raspoloživa sredstva za ova dva programa u razdoblju od 2014. do 2020. godine biti će 800 milijuna eura. 
Cilj Okvirnog programa temeljnih prava i pravosuđa je povećanje učinkovitosti primjene zakonodavstva EU te građanskog i kaznenog prava i osiguravanje odgovarajućeg pristupa pravdi u prekograničnim sudskim sporovima. Također, podržati će i akcije u borbi protiv droge i kriminala. 
Program za prava, jednakost i državljanstvo ima za cilj poboljšati primjenu i svijest o ljudskim pravima i slobodama u EU, zalagati se za promicanje prava djece, kao i načela diskriminacije i ravnopravnosti spolova. 

Slika: google images