Odobreno je 17 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Search form

Odobreno je 17 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu, donesena je druga Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2018. godinu.
 
Prijave za sufinanciranje su podnesene u razdoblju od 9. srpnja do 23. kolovoza 2018. godine, a udovoljavaju Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 166.617,15 eura i 359.711,88 kuna. Iznosi i postoci dodijeljeni organizacijama civilnoga društva navedeni su u Odluci.

Slika: Google Images