Održana konferencija “Program LIFE – odgovor na okolišne i klimatske izazove”

Search form

Održana konferencija “Program LIFE – odgovor na okolišne i klimatske izazove”

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike održana je konferencija „Program LIFE – odgovor na okolišne i klimatske izazove“ na kojoj su predstavljeni rezultati i učinci LIFE projekata na području zaštite okoliša i prirode te klimatskih promjena.

Projekti odobreni u sklopu Programa LIFE usmjereni su na aktivnosti poboljšanja stanja okoliša, prirode i klime te donose konkretne rezultate i učinke koji su primjenjivi na razini cijele Europske unije.

Na konferenciji je sudjelovalo preko 160 sudionika iz 13 zemalja Europske unije. Sudionici su bili predstavnici nevladinih organizacija, javnog i privatnog sektora te su kroz predstavljene projekte dobili uvid u dugoročnu korist koju LIFE projekti donose kako okolišu tako i gospodarstvu pojedinih zemalja, ali i cijele Europske unije.

Snimku konferencije moguće je pogledati na YouTube kanalu.

Slika: Google Images