Održana Koordinacija župana i predstavnika pet slavonskih županija

Search form

Održana Koordinacija župana i predstavnika pet slavonskih županija

Danas je u Vukovaru održana Koordinacija župana i predstavnika pet slavonskih županija na kojoj se razgovaralo o provedbi i financiranju projekata iz EU fondova u kontekstu podjele Republike Hrvatske na dvije statističke regije: pripremi Programskih dokumenata za novu financijsku perspektivu Europske unije 2014.-2020.- tematske radne skupine, Potprogramu I - Priprema regionalnih razvojnih projekata, novoj Odluci o karti regionalnih potpora, Zakonu o regionalnom razvoju i podzakonskim aktima,status regionalnih razvojnih agencija kao i o trenutnoj zakonskoj regulativi u poljoprivredi, zdravstvu i drugo.
Izvor. http://www.vusz.hr/info/novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti
Slika: http://www.vusz.hr/info/novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti