Održavanje radionica Priprema i provedba postupka javne nabave u sklopu projekta financiranog iz Mjere 7

Search form

Održavanje radionica Priprema i provedba postupka javne nabave u sklopu projekta financiranog iz Mjere 7

javna nabava, apprrr
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede održava dvodnevne radionice o daljnjim provedbenim aktivnostima u sklopu projekta za sve korisnike operacije 7.2.2. s kojima su potpisani ugovori o financiranju. 

Agencija za plaćanja je za sve sudionike pripremila nacrt dokumentacije o nabavi koji korisnicima može pomoći u pripremi i provedbi postupka javne nabave. 

Slika: Google Images
Izvor: apprrr.hr