Održan početni sastanak za korisnike programa Erasmus+ u području mladih

Search form

Održan početni sastanak za korisnike programa Erasmus+ u području mladih

erasmus+
Na početnom sastanku za korisnike programa Erasmus+ u području mladih u Agenciji za mobilnost i programe EU sudjelovali su predstavnici 25 organizacija čiji su projektni prijedlozi odobreni za financiranje u sklopu programa Erasmus+, ključnih aktivnosti 1 i 3 za područje mladih.

Djelatnici Agencije za mobilnost i programe EU novim su korisnicima prenijeli detaljne informacije i objašnjenja vezane za sve potrebne korake koji su važni za uspješnu provedbu projekata.

Održane su i radionice za aktivnosti Razmjena mladih, Mobilnosti osoba koje rade s mladima, Europske volonterske službe i Podrške reformi politika. Sastanak je ujedno bio prilika korisnicima da se upoznaju s djelatnicima Agencije koji će pratiti provedbu njihovih projekata.

Slika: Google Images