Održan sastanak s predstavnicima Europske komisije o budućnosti EU proračuna za Hrvatsku

Search form

Održan sastanak s predstavnicima Europske komisije o budućnosti EU proračuna za Hrvatsku

Održan je sastanak na kojem se raspravljalo o prijedlogu novog Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije i prijedlogu zakonodavnog paketa za Kohezijsku politiku te o ključnim pitanjima koji se odnose na Hrvatsku.

Sukladno novom zakonodavnom prijedlogu za Kohezijsku politiku, Hrvatska se ne slaže s predloženim povećanjem nacionalnih stopa sufinanciranja s dosadašnjih 15% na 30%. Predloženo povećanje neće pridonijeti dodanoj vrijednosti Kohezijske politike, dok će u isto vrijeme predstavljati financijsko opterećenje za korisnike i državni proračun.

Kako bismo spremni pristupili novom financijskom razdoblju, Hrvatska je započela s izradom Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine koja će osigurati osnovu za planiranje proračuna kao i temelj za programiranje korištenja EU fondova i drugih financijskih sredstava, koji će biti dostupni za Hrvatsku u razdoblju nakon 2020. godine.

Slika: Google Images