Osigurano 186 milijuna kuna za izradu planova upravljanja Natura 2000 područjima

Search form

Osigurano 186 milijuna kuna za izradu planova upravljanja Natura 2000 područjima

natura 2000, mzoip, Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000
Potpisani su sporazumi o suradnji Ministarstva zaštite okoliša i energetike i nacionalnih parkova na provedbi projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je 186.497.150 kuna za projekt; od toga je 85% EU sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dok je preostalih 15% iznosa osigurano u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti.

Hrvatska je po bioraznolikosti u samom europskom vrhu. Pod europskom ekološkom mrežom Natura 2000 je gotovo trećina teritorija Hrvatske, odnosno 36% kopnenog teritorija i 16% obalnog mora. Dio Natura 2000 područja su i područja svih naših nacionalnih parkova i parkova prirode.

Slika: Google Images
Izvor: mzoip.hr