Osigurano dodatnih 231 milijun kuna za pripremu i provedbu projekata gradova i županija

Search form

Osigurano dodatnih 231 milijun kuna za pripremu i provedbu projekata gradova i županija

mrrfeu, regionalni razvoj, esi fondovi
U srijedu, 6. rujna 2017. godine, u Zagrebu je održan mjesečni sastanak ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sa županima i regionalnim koordinatorima.

Tijekom sastanka, predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavili su aktivnosti vezane uz izradu paketa novih zakona u ingerenciji Ministarstva, natječaje u tijeku kao i planirane aktivnosti.

Najavljeno je dodatnih 231 milijun kuna namjenskih sredstava koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osiguralo u okviru Fonda za regionalni razvoj te kojima će biti sufinancirani projekti koje nije moguće financirati sredstvima iz fondova Europske unije.

Također, najavljen je i Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova u okviru kojeg je osigurano 120 milijuna kuna kroz 3 proračunske godine. 

Slika: Google Images