Otvaranje programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

Search form

Otvaranje programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

U Sloveniji, u Gradu Celju, predstavljen je Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska u organizaciji Upravljačkog tijela Programa, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku.
Cilj programa je promicanje održivog, sigurnog i vitalnog graničnog područja te podržavanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi koji stanuju i rade ili turistički posjećuju programsko područje. Program je vrijedan 55,6 milijuna eura, a 46,1 milijuna je financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 
Svrha ulaganja je smanjivanje rizika od poplave, očuvanje i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine te promicanje suradnje javnih službi kako bi se stanovništvu pograničnog područja osigurao kvalitetan pristup javnim uslugama, kao što su zdravstvo,socijalna skrb,sigurnost i usluge održive mobilnosti.
Projektni partneri imati će priliku u suradnji sa prekograničnim partnerima pridonijeti “otvaranju granica” putem pronalaženja novih prekograničnih razvojnih mogućnosti i stvaranja razvojnih rješenja primjenjivih na cjelokupno programsko područje Slovenije i Hrvatske.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga i natječajna dokumentacija bit će objavljeni u siječnju 2016. godine.

Slika: Google images