Otvorena javna rasprava o strateškim dokumentima razvoja akvakulture

Search form

Otvorena javna rasprava o strateškim dokumentima razvoja akvakulture

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014. – 2020. i Nacrt prijedloga Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014. – 2020. uključujući javni uvid i javno izlaganje - održava se od 7. kolovoza do 5. rujna 2014. godine. Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo, provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014. – 2020. godine (NSPA). Postupak strateške procjene se provodi na temelju rezultata utvrđenih Strateškom studijom, koja je izrađena kako bi se odredili, opisali i procijenili vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom NSPA, te predložile odgovarajuće mjere zaštite okoliša sukladno procijenjenim utjecajima. 
Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave, javnosti će u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska ulica 2a, 10 000 Zagreb, radnim danom od 10 do 14 sati, biti omogućen javni uvid u Stratešku studiju i Nacrt NSPA. Javno izlaganje održat će se 20. kolovoza 2014. godine u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s početkom u 12 sati. Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena uz dokumentaciju, ili se mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska ulica 2a, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Nacrtu prijedloga Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014. – 2020. godine“, zaključno s posljednjim danom javne rasprave. 

Strateška studija utjecaja na okoliš NSPA (sažetak): http://goo.gl/d30DkU
Nacionalni strateški plan razvoja akvakulture 2014.-2020. (nacrt): http://goo.gl/inLXGG

Više informacija na: http://www.mps.hr/ribarstvo/

Slika: Google Images