Otvorena je prijava za 6. Godišnji forum Strategije EU za Dunavsku regiju

Search form

Otvorena je prijava za 6. Godišnji forum Strategije EU za Dunavsku regiju

EK; dunavski transnacionalni program, EUSDR, dunavska regija
Događaj, koji se održava 18. i 19. listopada 2017. u Budimpešti, zajednički su organizirali Mađarska (trenutačno predsjeda EUSDR-om), Europska komisija (Opća uprava za regionalnu i urbanu politiku) i Dunavski transnacionalni program.

Pod nazivom "Sigurna, povezana i prosperitetna dunavska regija", Forum će naglasiti različite izazove koji se odnose na energetsku sigurnost, razvoj prometa i mogućnosti financiranja. Ključno pitanje na koje će pokušati dati odgovor je kako najbolje transformirati političke obveze u operativne politike i mjere.

Rok za prijavu je 9. listopada 2017. godine.

Slika: Google Images
Izvor: ec.europa.eu