Otvorena vrata Europskog socijalnog fonda - visoka zapošljivost i mobilnost radne snage

Search form

Otvorena vrata Europskog socijalnog fonda - visoka zapošljivost i mobilnost radne snage

Seminar "Otvorena vrata Europskog socijalnog fonda - visoka zapošljivost i mobilnost radne snage" održat će se:

  • 30. lipnja 2015. godine u Šibeniku,
  • 02. srpnja 2015. godine u Našicama. 
Cilj seminara je predstavljanje Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. Operativni program sufinancira se sredstvima Europskog socijalnog fonda i sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske u ukupnoj vrijednosti od 1,85 milijardi eura. Seminari u Šibeniku i Našicama bit će posvećeni jednom od najvažnijih područja Operativnog programa – zapošljavanju, predstavit će se načini kako će sredstva Europskog socijalnog fonda doprinjeti borbi protiv nezaposlenosti, pružiti podršku samozapošljavanju, pomoći mladima pri ulasku na tržište rada i modernizirati institucije koje se bave tržištem rada u Republici Hrvatskoj.

Slika: Google Images