Otvorene javne konzultacije iz prekograničnog programa Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Search form

Otvorene javne konzultacije iz prekograničnog programa Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Otvorene su javne konzultacije u sklopu pripreme Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska za programsko razdoblje od 2014. do 2020. godine. Komentari i primjedbe o nacrtu Programa suradnje mogu se dostaviti putem online upitnika do 12. rujna 2014. godine.

Nacrt Programa: http://goo.gl/D4jsbC
Online upitnik: http://goo.gl/64uvVe

Slika: Google Images