Otvorene prijave za nagradu „Gradovi EU-a za pravednu i etičnu trgovinu”

Search form

Otvorene prijave za nagradu „Gradovi EU-a za pravednu i etičnu trgovinu”

Službeno je otvoren postupak prijave za dodjelu nagrade „Gradovi EU-a za pravednu i etičnu trgovinu”. Navedena nagrada dio je nastojanja EU-a da osigura odgovorne lance opskrbe u sklopu kojih se poštuju ljudska prava, prava radnika, štiti okoliš i ublažavaju učinci klimatskih promjena promicanjem i podupiranjem održive, poštene i etičke trgovine. Zahvaljujući mogućnostima za razmjenu znanja i umrežavanje, nagrada pomaže u povezivanju gradova EU-a i omogućuje im da surađuju i uče jedni od drugih radi postizanja boljeg učinka.

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici.

Slika: Google Images