Otvoreno e-savjetovanje “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

Search form

Otvoreno e-savjetovanje “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

msp, e savjetovanje
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”, otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva – dodjela vaučera. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, specifičnog cilja 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima ESI fondova.

Savjetovanje omogućuje svim potencijalnim prijaviteljima, kao i najširoj zainteresiranoj javnosti, da svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvaliteti natječajne dokumentacije. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. ožujka 2018. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt Poziva za dostavu projektnih prijedloga putem aplikacije e-Savjetovanja.

Slika: Google Images