Otvoreno e-savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2., 19.3. i 19.4.

Search form

Otvoreno e-savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2., 19.3. i 19.4.

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje konstruktivne prijedloge koji će doprinijeti izradi kvalitetnih izmjena i dopuna Pravilnika.

Portal pruža mogućnost preuzimanja dokumenta u “Word” formatu, a rok za dostavu komentara je završno s 25. travnja 2018.

E-savjetovanju možete pristupiti na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7242