Paket mjera za mlade - "Mladi i kreativni"

Search form

Paket mjera za mlade - "Mladi i kreativni"

EU garancija za mlade odgovor je na nezaposlenost, a HZZ je paket mjera „Mladi i kreativni“ dopunio s dodatnih 11 mjera usmjerenih na mlade do 29 godina. Garancija za mlade službeno je počela s provedbom u Europskoj uniji 1. siječnja 2014. U godišnjem istraživanju rasta i razvoja, Europska komisija je naglasila da države članice trebaju mladima osigurati uspješnu tranziciju iz sustava obrazovanja u svijet rada te aktivno raditi na razvoju i provedbi programa i shema namijenjenih obrazovanju, zapošljavanju i socijalnom uključivanju mladih.
Shema Garancije za mlade se temelji na preporuci da svakoj osobi mlađoj od 25 godina treba osigurati zaposlenje, naukovanje, pripravništvo ili nastavak obrazovanja u roku od četiri mjeseca po izlasku iz sustava obrazovanja, tj. završetku formalnog obrazovanja ili u slučaju nezaposlenosti. Preporuka je da se Program sastoji od suportivnih mjera i da je prilagođen nacionalnim, regionalnim i lokalnim okolnostima. Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska prihvatila je Garanciju za mlade, kao ključni element poboljšanja položaja mladih na tržištu rada i osiguranja njihove budućnosti, te smanjenja rastućeg broja mladih nezaposlenih osoba. 
Hrvatski zavod za zapošljavanje počeo je s provedbom Garancije za mlade 1. srpnja 2013. te je paket mjera za mlade „Mladi i kreativni“ dopunio s dodatnih 11 mjera prvenstveno usmjerenih na mlade do 29 godina. Mjere su usmjerene na podizanje kompetencija i pripremu mladih za zapošljavanje, a posebice jačanje i uključivanje mladih u poduzetništvo i razvoj organizacija civilnog društva kao sve značajnijeg dionika na tržištu rada. Garancija za mlade službeno je počela s provedbom u Europskoj uniji 1. siječnja 2014. godine od kada su i Hrvatskoj dostupna financijska sredstva za zapošljavanje osoba mlađih od 25 godina, a dodatne mjere koje se provode financirat će se iz Europskog socijalnog fonda ESF-a i državnog proračuna. Zahtjevi za dodjelu sredstava po mjerama zaprimaju se do 31.12.2014. godine. 

Mjere koje će se provoditi u 2014. godini: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10023

Izvor: http://www.civilnodrustvo.hr/index.php?id=71&tx_ttnews[tt_news]=8532&cHa...
Slika: Google Images