Panorama 67 - Ulaganje u kohezijsku politiku: model za uspjeh

Search form

Panorama 67 - Ulaganje u kohezijsku politiku: model za uspjeh

Sredstva EU-a sustavno i dosljedno jačaju kapacitet inovacija poduzeća, a samim time i gospodarstvo regije. Učinkovitost istraživačkih institucija i sveučilišta znatno će se povećati. Pomaganjem MSP-ovima, npr. pružanjem potpore modernizaciji ili širenju poslovnih prostora, Europski fond za regionalni razvoj daje znatan doprinos jačanju konkurentnosti poduzeća i održavanju i stvaranju radnih mjesta u slabije razvijenim dijelovima EU-a.

Europski fond za regionalni razvoj također pruža potporu mjerama za postizanje ciljeva politike u područjima zaštite klime i ciljeva održivog razvoja, u skladu sa strategijom Europa 2020., uključujući putem novopokrenutog programa potpore za povećanje energetske i resursne učinkovitosti u poduzećima (ERGU). Svako subvencionirano ulaganje u poduzeće dovodi do povećanja energetske i resursne učinkovitosti.

Slika: Google Images