Parlament glasa o 37 milijardi eura vrijednom odgovoru na krizu

Search form

Parlament glasa o 37 milijardi eura vrijednom odgovoru na krizu

Zastupnici glasaju o stavljanju na raspolaganje 37 milijardi eura iz strukturnih fondova EU-a državama članicama za borbu protiv krize izazvane koronavirusom na sjednici 26. ožujka. Mjera koju je predložila Europska komisija ključni je element odgovora EU-a na pandemiju i Parlament na nju brzo reagira.

Prijedlog se odnosi na europske strukturne i investicijske fondove koji podupiru razvoj regija, ribarstva i socijalnih politika poput prekvalifikacija otpuštenih radnika. Svake godine države članice primaju novac iz ovih fondova za pretfinanciranje projekata. Sredstva koja ostanu neiskorištena moraju vratiti u proračun EU-a sljedeće godine. Države članice trebaju vratiti skoro 8 milijardi eura neiskorištenih sredstava za 2019. pa Europska komisija predlaže da zadrže taj novac i iskoriste ga za nove projekte za ublažavanje posljedica krize nastale koronavirusom.

Slika: Google Images