Parlament zahtijeva da višegodišnji financijski okvir EU-a bude prioritet Vijeću

Search form

Parlament zahtijeva da višegodišnji financijski okvir EU-a bude prioritet Vijeću

Zastupnici pozivaju Vijeće na postizanje dogovora o višegodišnjem financijskom okviru EU-a prije europskih izbora u 2019. U suprotnom se riskiraju negativne posljedice za europske programe.

Što se tiče privremenog izvješća o višegodišnjem financijskom okviru, zastupnici naglašavaju kako „nikakav opipljiv napredak nije do sada postignut” u Vijeću te potiču uspostavljanje redovnih sastanaka između pregovaračkog tima parlamenta i budućeg predsjedništva Vijeća.

Žele izbjeći probleme za buduće programe EU-a te posljedice kao što su gubitak radnih mjesta do čega bi moglo doći ako se na vrijeme ne postigne dogovor o financijskom okviru, što se već događalo u prošlosti. Više informacija dostupno je putem sljedeće poveznice.

Slika: Google Images