Pilot-projektom Europskog vijeća za inovacije podupire se 107 vizionarskih ideja

Search form

Pilot-projektom Europskog vijeća za inovacije podupire se 107 vizionarskih ideja

Europska komisija najavila je financijsku potporu u iznosu od 344 milijuna eura za 107 inovativnih projekata iz cijele Europe u sklopu pilot-projekta Europskog vijeća za inovacije (EIC). Sredstva su osigurana u okviru programa Obzor 2020., programa EU-a za istraživanja i inovacije. Odabrani su prijedlozi za jedinstvene koncepte poput poboljšanja kirurške preciznosti tijekom operacije uklanjanja karcinoma, modernizacije lokalnog i globalnog praćenja kvalitete zraka te uvođenja brojnih drugih revolucionarnih inovacija.

Istraživači, novoosnovana poduzeća i mala te srednja poduzeća kojima su dodijeljena sredstva dolaze iz država članica EU-a i zemalja pridruženih programu Obzor 2020. Od 107 projekata koji će se financirati, 63 su u fazi istraživanja.

Slika: Google Images