Pitanja i odgovori: Uspostava reciklažnih dvorišta

Search form

Pitanja i odgovori: Uspostava reciklažnih dvorišta

Objavljen je novi set pitanja i odgovora za poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta koji se može preuzeti na poveznici.
Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO), što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad, kao niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice. Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Slika: Google Images