Plaćanja u sklopu ESI fondova sada su transparentna

Search form

Plaćanja u sklopu ESI fondova sada su transparentna

esif, esi, eu
Komisija sada svakodnevno objavljuje pojedinosti o plaćanjima u okviru svih europskih strukturnih i investicijskih fondova. Do kraja kolovoza 2017. ukupno je isplaćeno 58 milijardi eura programima koji su sufinancirani sredstvima ESI-a. Ova plaćanja imaju oblik predfinanciranja (početnih i godišnjih) i privremenih plaćanja koja nadoknađuju prijavljene izdatke. Podaci o plaćanju EU-a prikazani su na ESIF Open Data Platform-i na grafikonima koji prikazuju cijelu sliku po godini na kumulativnoj osnovi.

Više pojedinosti o karakteristikama podataka o isplatama EU dostupne su na Često postavljanim pitanja.

Slika: Google Images