Plan za klimatske ciljeve do 2030.: Komisija pokrenula javna savjetovanja o direktivama EU-a o obnovljivoj energiji i energetskoj učinkovitosti

Search form

Plan za klimatske ciljeve do 2030.: Komisija pokrenula javna savjetovanja o direktivama EU-a o obnovljivoj energiji i energetskoj učinkovitosti

Komisija je danas pokrenula dva dodatna javna savjetovanja u okviru pripremnog rada na ostvarenju ambicioznog cilja smanjenja emisija do 2030. Planiranom revizijom Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora i Direktive o energetskoj učinkovitosti u lipnju 2021. osigurat će se da politike EU-a o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti doprinesu smanjenju emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990.

Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images