Početak primjene strožih pravila EU-a o kontroli izvoza

Search form

Početak primjene strožih pravila EU-a o kontroli izvoza

Na snagu je stupila nova uredba o kontroli izvoza, koja će postrožit kontrolu trgovine robom s dvojnom namjenom, odnosno civilnom robom i tehnologijama s mogućom vojnom ili sigurnosnom namjenom, i pritom Uniji omogućiti da bolje štiti ljudska prava i podupire sigurne lance opskrbe strateškim proizvodima. 
Novi okvir Uniji omogućuje da poduzme nekoliko važnih mjera za objedinjavanje stručnog znanja i rješavanje određenih nedostataka, osobito u pogledu kibernadzora (za koji su u pripremi smjernice za postupanje s dužnom pažnjom), ali i novih tehnologija s dvojnom namjenom kao što je napredno računalstvo. 
Uredbom se povećava transparentnost jer se proširuje opseg savjetovanja i izvješćivanja između država članica i Komisije, što pak olakšava razvoj nove platforme EU-a za elektroničko licenciranje koja se već probno koristi u četiri države članice. 
Daje i pravnu osnovu za djelovanje EU-a na multilateralnoj, plurilateralnoj i bilateralnoj razini – prepoznajući da uspješnost kontrola ovisi o suradnji glavnih proizvođača tehnologije – i temelji se na postojećem multilateralnom okviru za kontrolu izvoza, točnije Wassenaarskom aranžmanu, koji je osnova za mnoga ograničenja uvedena uredbom na razini EU-a.Slika: Google Images