Početni sastanak za korisnike programa Erasmus+ područje mladi (KA1 i KA3)

Search form

Početni sastanak za korisnike programa Erasmus+ područje mladi (KA1 i KA3)

erasmus plus, erasmus+
Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira početni sastanak za korisnike kojima su odobreni projekti u sklopu natječaja programa Erasmus+ pristigli na rok 4. i 6. listopada 2017. godine.

Na sastanku, koji će se održati 15. veljače 2018. u prostorijama Agencije za mobilnost i programe EU, djelatnici Agencije pružit će korisnicima korisne informacije i objasniti daljnje korake nužne za uspješnu provedbu projekata. Ujedno će korisnici imati priliku postaviti pitanja vezana za provedbu projekata te dobiti korisne savjete za što kvalitetniju provedbu aktivnosti.

Slika: Google Images